Në këto laboratorë ekzaminohen fizikisht, kimikisht, mikroskopikisht, imunologjikisht, serologjikisht ose hematologjikisht mostrat e gjakut, urinës, feces etj, dhe rezultatet e marra vlerësohen në diagnostikimin dhe trajtimin e një sëmundjeje.

Saktësia dhe shpejtësia janë të rëndësishme në analizë. Në përputhje me këta faktorë, ne zgjedhim me kujdes pajisjet, reagentët dhe të gjitha materialet e konsumit që përdorim dhe ndjekim mirëmbajtjen dhe pastrimin e tyre. Ne ndjekim zhvillimet e fundit për laboratorët e analizave mjekësore dhe ju ofrojmë shërbim të shpejtë, të sigurt dhe cilësor.