Lista e Analizave

AKIN LABORATOR

LISTA E ANALI ZAVE

Testet tona më rutinë vijojnë si më poshtë. Për çdo test tjeter që ju dëshironi të merrni informacion kontaktoni në numrin e telefonit dhe stafi jonë do ju pergjigjet.

Pershkrimi I AnalizesMostraCmimi
HemogramGJAK EDTAWhatsapp
TSHSERUMWhatsapp
Urinalysis (full Urine)URINEWhatsapp
CreatinineSERUMWhatsapp
UreSERUMWhatsapp
Glucose, (Glicemi Esell)SERUMWhatsapp
ALT( SGPT )SERUMWhatsapp
AST( SG0T )SERUMWhatsapp
CRPSERUMWhatsapp
Hba1C (Hemoglobina e Glukozuar)GJAK EDTAWhatsapp
UrokultureURINE 24H/ SERUM/ PLASMAWhatsapp
Fece ParazitFECEWhatsapp
INRPLASMA IN CITRATESWhatsapp
Niveli i ProtrombinesPLASMA IN CITRATESWhatsapp
Quick TimePLASMA IN CITRATESWhatsapp
Total CholesterolSERUMWhatsapp
TriglyceridesSERUMWhatsapp
Bilirubin Total ( T.Bil )SERUMWhatsapp
HDL cholesterolSERUMWhatsapp
LDL cholesterolSERUMWhatsapp
Uric acidSERUMWhatsapp
T4 FreeSERUMWhatsapp
Alkaline phosphatase ( ALP )SERUMWhatsapp
FerritinSERUMWhatsapp
Potassium ( Kaliumi) SerumSERUMWhatsapp
HBsAgSERUMWhatsapp
Gamma glutamyl transferase (GGT)SERUMWhatsapp
Natriumi, (Na)SERUMWhatsapp
Chloride, (Cl)  KloriSERUMWhatsapp
Vitamin D3 (25- OH Vitamina D)SERUMWhatsapp
Calcium TotalSERUMWhatsapp
APTTPLASMA IN CITRATESWhatsapp
Kulture sekrecioni vaginal cocceSEKRECIONE VAGINLEWhatsapp
Anti TPOSERUMWhatsapp
Grupi i Gjakut dhe RehsusiGJAK EDTAWhatsapp
Rheumatoid factor (RF)SERUMWhatsapp
T3 FreeSERUMWhatsapp
LDH, lactate dehydrogenaseSERUMWhatsapp
Kulture fyti coocceTHROAT SECRETIONWhatsapp
HCVSERUMWhatsapp
FibrinogjenPLASMA IN CITRATESWhatsapp
Ca 19.9 (Cancer Antigen 19.9)SERUMWhatsapp
VLDL-KSERUMWhatsapp
IgE TotaleSERUMWhatsapp
KoprokultureFECEWhatsapp
Bilirubin DirectSERUMWhatsapp
Elektroforeza e HemoglobinesGJAK EDTAWhatsapp
CPKSERUMWhatsapp
Total Protein / SerumSERUMWhatsapp
Bilirubin indirectSERUMWhatsapp

Copyright © 2020 – All right reserved. Design and Advertising +905323376219 DMCA.com Protection Status